Tasarımı Kaydet  Kapat

Hakkımızda / Derneğimiz Hakkında

Sizlere İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyoruz.
29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetimizin ilanından sonra, o zamanki adı Mühendis Mekteb-i Alisi olan okulumuz mezunu Ali Rıza Sun beyin başkanlığında, Çorum Mebusu Ziya Fevzi bey, Ankara’da yüklenicilik yapan Mimar-Mühendis Hasan Hamdi bey, Ticaret Vekâleti mühendislerinden Cemal bey, Ankara’da yüklenicilik yapan Mühendis Haydar Salih bey ile Şose ve Köprüler Reisi Elektrik Mühendisi Esat Adil bey, mühendis ve mimarlardan oluşan bir heyet ile derneğimizin ilk kuruluş çalışmalarını yürütmüşlerdir.
Bu heyet, ülke çapında tespit ettikleri mühendis ve mimarlara mektup göndererek Ankara’da buluşmak için çağrı yapmışlar ve bu çağrı üzerine de, 23 Nisan 1926 tarihinde Ankara’da toplanan 85 mühendis ve mimar “Türk Yüksek Mühendisler Birliği" nin kurulmasına karar vermişlerdir.
Yapılan çalışmalar sonucu, 26 Mayıs 1926 tarihinde de “Türk Yüksek Mühendisler Birliği” Ankara’da kurulmuştur. Derneğimizin adı 1973 yılında "İ.T.Ü. Yüksek Mühendisler Derneği”, 2006 yılında ise “İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği” olarak değiştirilmiştir.
Birliğimiz, ülkemizde mimar ve mühendislerin ilk derneği olma onurunun yanı sıra, Cumhuriyet’imizin de ilk sivil toplum örgütlerinden olma onurunu yaşamaktadır.
Birliğimiz, 1954 yılında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kuruluncaya kadar, ülkemizde, mühendislik ve mimarlık ile ilgili mesleki ve teknik konularda çalışmalarda bulunmuş, birçok mesleki kitap yayınlamanın yanı sıra teknik içerikli kanun ve yönetmeliklerin hazırlanmasında da aktif görev almış ve meslek odalarının kurulmasına da öncülük etmiştir.
Günümüzde, Ankara’da bulunan Genel Merkezimizin yanı sıra, 1935 yılında kurulan İstanbul Şubesi ve 1949 yılında kurulan İzmir Şubesi ile halen çalışmalarını sürdürmektedir.
1935 yılında kurulan İstanbul Şubemizin ilk yöneticileri arasında, Ziya Tonguç, Haydar Salih Tokal, Mustafa Cemal Germen, İzzet Arıkan, Naci Demirağ, Hayri Kayadelen ağabeylerimiz bulunmaktadır. Ayrıca, gururla söylemekteyiz ki, sonra ki yıllarda çok değerli hocalarımız ve ağabeylerimiz de yönetici ve üye olarak şubemizde görev almışlardır.
Bunların arasında;
Okulumuzun ilk Rektörü Ord. Prof. Osman Tevfik Taylan, daha sonra ki rektörlerimizden Ord. Prof. Ahmet Hamdi Peynircioğlu, Ord. Prof. Mustafa Hulki Erem, Ord. Prof. Emin Onat, Prof. Dr. Mustafa Santur, Prof. Dr. Fikret Narter, Prof. Dr. Mehmet Hikmet Binark, Prof. Dr. Mehmet Sait Kuram, Prof. Dr. Reşat Baykal, Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer bulunmaktadır. Ayrıca çok değerli hocalarımız ve ağabeylerimizden; Prof. Dr. Halit Köprücü, Prof. Dr. Enver Berkman, Fevzi Akkaya, Sezai Türkeş, Prof. Dr. Orhan Ünsaç, Prof. Dr. Faruk Umar, Prof. Dr. Rıfat Yarar, Prof. Dr. Münir Ülgür, Prof. Dr. Bekir Postacıoğlu, Prof. Dr. Turgan Sabis, Prof. Dr. Kemal Özden, Ömer İnönü, Faruk Ilgaz da derneğimizde görev almışlardır.
 
Bizler İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği İstanbul Şubesi olarak;
“İTÜ‘LÜ OLMAK” bilincini, sorumluluğunu ve onurunu yükseltmek, çağdaş İTÜ vizyonunu geliştirmek ve yaymak için, Üniversitemiz öğrencileri ve mezunları ile daha sıkı ve sağlıklı işbirliği kurmak; üyelerimiz arasında maddi ve manevi dayanışmayı sağlamak; mezunlarımızın teknik ve kültürel bilgilerini artıracak etkinlikler düzenleyerek gelişimlerine katkı sağlamak ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardım ve önderlik etmek; İTÜ ‘de öğrenim gören başarılı ancak maddi olanakları yetersiz öğrencileri destekleyerek bu öğrencileri Cumhuriyet’in temel prensiplerine bağlı, fikri hür, vicdani hür, irfanı hür mimar ve mühendisler olarak meslek hayatlarına kazandırmak Misyonunumuzla ve İTÜ’nün Modern Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacak, yaşatacak ve yüceltecek nesillerin eğitildiği, çağdaş ve bilimsel düşüncenin özgürce geliştiği, insan hakları, fırsat eşitliği, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünün, yaşam tarzı olarak benimsendiği, dünyanın saygın eğitim ve araştırma kurumları arasında seçkin bir üniversite olmasına katkıda bulunmak vizyonumuzla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
 
Değerli İTÜ Mezunları Cumhuriyetimizin Kurucu Kadrolarının Kurduğu Derneğimize Üye Olarak, Üye Bularak Güç Katın!
 

Sevgi, Saygı ve Selamlarımızla,