Tasarımı Kaydet  Kapat

Hakkımızda / Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ
 
“İTÜ‘LÜ OLMAK” bilincini, sorumluluğunu ve onurunu yükseltmek, çağdaş İTÜ vizyonunu geliştirmek ve yaymak için, Üniversitemiz öğrencileri ve mezunları ile daha sıkı ve sağlıklı işbirliği kurmak; üyelerimiz arasında maddi ve manevi dayanışmayı sağlamak; mezunlarımızın teknik ve kültürel bilgilerini artıracak etkinlikler düzenleyerek gelişimlerine katkı sağlamak ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardım ve önderlik etmek; İTÜ ‘de öğrenim gören başarılı ancak maddi olanakları yetersiz öğrencileri destekleyerek bu öğrencileri Cumhuriyet’in temel prensiplerine bağlı, “fikri hür, vicdani hür, irfanı hür” mimar ve mühendisler olarak meslek hayatlarına kazandırmak. 


VİZYONUMUZ

İTÜ’nün Modern Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacak, yaşatacak ve yüceltecek nesillerin eğitildiği, çağdaş ve bilimsel düşüncenin özgürce geliştiği, insan hakları, fırsat eşitliği, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünün yaşam tarzı olarak benimsendiği dünyanın saygın eğitim ve araştırma kurumları arasında seçkin bir üniversite olmasına katkıda bulunmak.